Kulturhus de Vos is eigendom van de Stichting Westendorphuus (WDH), het huisvest verschillende verenigingen zoals zangvereniging DES, Westendorps fanfare, biljartvereniging W.S.S, schietvereniging Willem III, toneelvereniging Minerva en een dartvereniging D.V. de Vos. Zie www.westendorp.nl voor meer informatie over deze verenigingen.  

Het horeca gedeelte (café, restaurant, catering en zaalhuur) wordt geëxploiteerd door Dennis en Richelle, via de Facebook-pagina De Vos Eten & Drinken | Facebook kunt u alle informatie vinden. 

Een groot aantal inwoners van Westendorp verricht in en om het Kulturhus hand- en spandiensten.