Kulturhus de Vos is eigendom van de Stichting Westendorphuus (WDH).

Naast de vaste krachten werkt Kulturhus de Vos met een groot aantal oproepkrachten en vrijwilligers.
Om een goede kwaliteit in de dienstverlening te waarborgen zijn dat bij voorkeur steeds dezelfde mensen.
Een groot aantal inwoners van Westendorp verricht in en om het Kulturhus hand- en spandiensten.